HUR SKALL JAG VÄLJA RÄTT FLYTVÄST?

Allroundvästar utan krage

Fungerar som flythjälp, där man får hålla huvudet uppe själv. Vänder inte i ryggläge. Tänkvärt om man har slagit i huvudet och inte kan vända själv. Bärigheten i flytmaterialet är 50 Newton och det motsvarar 2 gånger så mycket som krävs för en person på 80 kg.

Räddningsvästar

Traditionella oranga flytvästar minns vi nog alla från vår barndom. Faktiskt riktigt bra på att både vända och hålla upp huvudet om olyckan är framme. Bärigheten är 100 Newton och det motsvarar 4 gånger så mycket som krävs för att hålla en 80 kg person flytande.

Uppblåsbara räddningsvästar

Finns som SOLAS eller CE-godkända. Skillnaden är:
SOLAS krävs ofta för Yrkestrafiken och har dubbla luftkammare och dubbla uppblåsningsmekanismer
CE är till för fritidstrafiken och enkel luftkammare och enkel uppblåsningsmekanism