Seapax samarbetar med Fartygskollen, en digital tjänst för underhåll och egenkontroll för rederier och fartyg.
Genomför och följ upp er unika egenkontroll enligt alla krav från Transportstyrelsen.