Seapax båt Rolex Fastnet Race

Reflektioner från Rolex Fastnet Race

Håkan Grönvall skeppare på C-Me berättar Rolex Fastnet Race som arrangeras av Royal Ocean Racing Club är den största kappseglingen i världen, baserat på antalet deltagare. Till årets evenemang var nästan 400 båtar anmälda varav ca 266,  kom till start. På startlinjen fanns allt från standardbåtar till Clubswan 125 Scorpio, shorthanded Imoca 60-flottan med Alex Thompson […]